Петров Михаил Иванович. Поиск места захоронения (Польша)

Тема в разделе "Польша - поиск солдат", создана пользователем Анна К, 14 апр 2017.

 1. Offline

  Анна К Новобранец

  Регистрация:
  13 апр 2017
  Сообщения:
  7
  Спасибо SB:
  14
  Отзывы:
  1
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Russia
  Интересы:
  Поиск захоронения родственника
  Sotnik и Юниор нравится это.
 2. Offline

  Юлиа Команда форума

  Регистрация:
  11 сен 2009
  Сообщения:
  6.774
  Спасибо SB:
  12.287
  Отзывы:
  329
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Москва
  Интересы:
  Краеведение, генеалогия
  Если поподробнее, то

  Михаил_Иванович_Петров.jpg
  Михаил Иванович Петров
  (22.09.1918г.-14.06.1944г.)
  Родился в деревне Ширяйка ныне Переславского района Ярославской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)
  Окончил начальную школу, работал в колхозе
  В Красной Армии с 1938 года
  С началом Великой Отечественной войны на фронте
  В августе 1942 года в составе десантной группы младший лейтенант Петров был заброшен в тыл врага и вскоре назначен начальником разведки партизанского отряда под командованием Н. А. Прокопюка
  Под его руководством в новогоднюю ночь 1943 года разведчики уничтожили вражеский гарнизон в посёлке Городница Житомирской области
  В последующем они разгромили банду бандеровцев в Ратновском районе Волынская область, совместно с польскими партизанами уничтожили вражеский эшелон с боеприпасами и бензином
  Лично взорвал 6 эшелонов с живой силой и техникой противника
  С начала боёв советских и польских партизан против немецко-полицейских войск в Яновских лесах Люблинского воеводства — командир штурмовой роты в составе советского партизанского соединения В. П. Чепиги. 13 июня 1944 года М. И. Петров отличился в бою под Шклярней. Днём 14 июня 1944 года, когда во время боя под Флисами по центру лагеря партизан открыла огонь немецкая артиллерийская батарея, младший лейтенант Михаил Петров возглавил контратаку партизан на немцев, а затем, продолжая контратаку, атаковал позиции немецкой артиллерийской батареи, в результате которой партизаны захватили два артиллерийских орудия и три миномёта.
  Продолжая преследование отступающего противника, младший лейтенант Петров был убит автоматной очередью, однако предпринятая под его командованием контратака позволила расширить прорыв.
  Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года посмертно за организацию прорыва обороны немцев

  Петров2.jpg
  Петров3.jpg
  Источник: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2483


  По Книге Памяти Ярославской области погиб и похоронен в г.Янов, Польша https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=402880488
  Более подробно место гибели указано в Книге Памяти сотрудников органов контрразведки, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной Войны


  Петров.jpg
  Янув-Любельский или Янов (польск. Janów Lubelski) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Яновский повят

  У них есть памятник партизанам, вероятно, там его и похоронили
  Петров4.jpg
  Петров8.jpg
  Этот памятник стоит прямо в центре массивного лесного комплекса, на том месте, где происходили большие партизанские бои во время Второй мировой войны в Польше.
  Объединенные силы Польши и русские партизаны воевали целый день, чтобы вырваться из засады, сделанной фашистской немецкой армией 14 июня 1944.
  В 1974 году памятник был возведен.
  Есть также кладбище за памятником.
  Прямо на вершине холма стоит еще один - гораздо меньше - памятник битве.
  Есть много пешеходных троп, ведущих к этому месту. Общественный транспорт не подберется к этому месту.
  https://www.tripadvisor.co.id/Locat...Janow_Lubelski_Lublin_Province_Eastern_P.html

  Территориально это здесь
  Петров7.jpg
   
  Последние данные обновления репутации:
  AVIA: 1 пункт (Спасибо! Конкретно и по-существу вопроса.) 14 апр 2017
  Sotnik, flyagi, 87medved и 7 другим нравится это.
 3. Offline

  Юлиа Команда форума

  Регистрация:
  11 сен 2009
  Сообщения:
  6.774
  Спасибо SB:
  12.287
  Отзывы:
  329
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Москва
  Интересы:
  Краеведение, генеалогия
  петров 6.jpg

  Bitwa w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej jest uznawana przez historyków za największą bitwę partyzancką na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Walki toczyły się 70 lat temu, od 9 do 25 czerwca 1944 roku, w Lasach Janowskich i w Puszczy Solskiej. Brali w nich udział partyzanci Armii Krajowej, Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich. Teren bitwy był na tym etapie wojny bezpośrednim zapleczem wojsk niemieckich, dającym możliwość szybkiego przerzucania wojska i zaopatrzenia dla frontu wschodniego.
  Dowództwo niemieckie nadało operacji kryptonim "Sturmwind" - Huragan. Akcja miała na celu okrążenie i zlikwidowanie partyzantów. Po krwawych bojach niektórym z nich udało się wyjść z niemieckiego kotła, część została zamordowana na miejscu - podobny los spotkał mieszkańców okolicznych wiosek. Pozostałych partyzantów wywieziono do obozów śmierci w Majdanku i Bełżcu.

  Kulminacją operacji była bitwa na Porytowym Wzgórzu, stoczona 14 czerwca1944 roku. Niemcy rzucili tego dnia do walk z partyzantami 3 dywizje wojsk armii frontowej oraz oddziały pomocnicze, łącznie ponad 30 tysięcy żołnierzy, wyposażonych w artylerię i czołgi. Użyto także lotnictwa. W kotle okrążenia znalazły się oddziały partyzanckie AL, BCh, AK, około 1500 ludzi i oddziały partyzantki radzieckiej w sile ponad 1700 ludzi. W obliczu wielkiego zagrożenia partyzanci wyłonili wspólne dowództwo.

  W pierwszej fazie bitwy, ofiary wśród partyzantów wyniosły 105 zabitych i zaginionych oraz 104 rannych, wśród Niemców - 495 zabitych i rannych żołnierzy, nie licząc strat oddziałów policji i żandarmerii. Dowódca wojsk niemieckich był zaskoczony siłą oporu partyzantów i zmuszony zameldować swemu zwierzchnictwu o fiasku operacji "Huragan" na tym etapie. Dopiero kolejna faza działań przyniosła Niemcom zwycięstwo. W okrążeniu znalazło się około 5 tysięcy partyzantów. Po długotrwałych i krwawych walkach oddziały AL i większość oddziałów radzieckich przebiły się 25 czerwca w stronę Bieszczad. Z kolei większość oddziałów AK rozkazem swego dowódcy została zatrzymana w kotle, gdzie spacyfikowały je oddziały niemieckie. Zginęło wówczas około 600 partyzantów.

  Po wojnie na terenie walk utworzono cmentarz i odsłonięto pomnik partyzantów. Bitwę w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej upamiętnia też jedna z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

  Битва Яновских Лесов и Пуща Сольска считается историками за величайшую битву партизанскую на польских землях во время второй мировой войны. Бои шли 70 лет назад, с 9 по 25 июня 1944 года в Яновских Лесах и в Пуща Сольска. Принимали в них участие партизаны Армии Крайовой, Армии Людовой и Батальонов Крестьянских. Участок боя был на этом этапе войны, непосредственной базой немецких войск, дающий возможность быстрой переброски войск и снабжения для восточного фронта.
  Германское командование присвоило операции кодовое название "Sturmwind" - Ураган. Акция была направлена на круг и ликвидировать партизан. После кровопролитных боях некоторым из них удалось выйти из немецкого котла, часть была убита на месте, - подобная же участь постигла и жителей окрестных деревень. Остальных партизан были вывезены в лагеря смерти в Майданеке и Белжец.
  Кульминацией операции стала битва на Porytowym Холме, оспорено 14 czerwca 1944 года. Немцы бросили в этот день в боях с партизанами 3 дивизии войск армии фронтовой и вспомогательные отряды, в общей сложности более 30 тысяч солдат, оснащенных артиллерией и танками. Использовался также в авиации. В котле окружения оказались партизанские отряды АЛЬ, BCh, АК, около 1500 людей и войска партизанам в силу более 1700 человек. Перед лицом большой угрозы партизаны wyłonili совместное командование.
  В первой фазе боя, жертвы среди партизан составили 105 погибших и пропавших без вести и 104 раненых, среди Немцев - 495 убитых и раненых солдат, не считая потерь подразделений полиции и жандармерии. Командир немецких войск был удивлен силой сопротивления, партизан и вынужден доложить своему митрополиту о фиаско операции "Ураган" на этом этапе. Только очередная фаза действий, принесла Немцам победу. В круге оказалось около 5 тысяч партизан. После продолжительных и кровопролитных боев войска AL и большинство советских войск превысили 25 июня в сторону Бещад. В свою очередь, большинство филиалов АК приказом своего командира была остановлена в котле, где spacyfikowały их немецкие отряды. Тогда погибли около 600 партизан.
  После войны на месте боев создано кладбище был открыт памятник партизан. Сражение в Яновских Лесов и Пуща Сольска память тоже одна из табличек на Могилу Неизвестного Солдата в Варшаве.
  http://historia.wp.pl/title,Bitwa-w...iej,wid,16668114,wiadomosc.html?ticaid=118f8e
   
  Последнее редактирование модератором: 23 апр 2017
  Sotnik, 87medved, Юниор и 4 другим нравится это.
 4. Offline

  Татьяна**А Сибирячка-беспокойная душа Команда форума

  Регистрация:
  6 июн 2014
  Сообщения:
  5.151
  Спасибо SB:
  9.583
  Отзывы:
  243
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Нск
  Имя:
  Татьяна
  Интересы:
  Поиск Юриспруденция
  Это, как я понимаю, тоже о нём:
  Петров

  Михаил Иванович

  ст. сержант
  Дата рождения__.__.1918
  Место рождения Ярославская обл., Нагорьевский р-н, Ведошинский с/с, д. Ширяйка
  Место призыва Нагорьевский РВК, Ярославская обл., Нагорьевский р-н Посмотреть на карте
  Воинская часть 92 погран. полк НКВД по охране тыла 21 А ЮЗФ
  Дата поступления на службу __.__.1938
  Кто наградил Юго-Западный фронт
  Наименование награды Медаль «За боевые заслуги»
  Даты подвига 22.09.1941
  Номер фонда ист. информации 33
  Номер описи ист. информации 682524
  Номер дела ист. информации 477
  Архив ЦАМО
  Скриншот 15-04-2017 141718.png
  Петров МИ2.jpg
  https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10179484/
  Удивительно, но в базах данных его как погибшего не вижу
   
  Sotnik, ak4242, Юниор и 2 другим нравится это.
 5. Offline

  Анна К Новобранец

  Регистрация:
  13 апр 2017
  Сообщения:
  7
  Спасибо SB:
  14
  Отзывы:
  1
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Russia
  Интересы:
  Поиск захоронения родственника
  Да, это тоже он. Он же был разведчиком, наверное на них где-то отдельная база есть. Я не могу ничего найти. На майские хотим поехать в Польшу, в Яновские леса, где он погиб. Где найти информацию, есть ли там его могила?
   
  Tatianka, Sotnik и Юниор нравится это.
 6. Offline

  Юлиа Команда форума

  Регистрация:
  11 сен 2009
  Сообщения:
  6.774
  Спасибо SB:
  12.287
  Отзывы:
  329
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Москва
  Интересы:
  Краеведение, генеалогия
  Есть архив по пограничникам, можете написать запрос в ЦАМО. По наличию могилы в Янове - напишите администраторам города, которые выкладывали информацию о партизанском кладбище и фотографии памятника
   
  Sotnik, Юниор и Татьяна**А нравится это.
 7. Offline

  Tomek_M Новобранец

  Регистрация:
  22 апр 2017
  Сообщения:
  2
  Спасибо SB:
  55
  Отзывы:
  6
  Страна:
  Poland
  Из:
  Польша
  Интересы:
  военная медицина
  Добрый день!
  Я живу в районе где имели место бои.
  В 1958г. перезахоронено погибших партизанов из братской могилы в деревне Флисы на символические кладбище у памятника. Там находится могила Михаила И. Петрова. Зто место имеет огоромную историческую ценность дла местных жителей.
  Ниже прикладываю фотографию могилы, которою у себя нашел. Если не очень информативная, сделаю современную. Вообще в середине июна, каждый год на Порытовом Взгоре одбывается торжество по етих событях. Если у вас есть вопросы, пожалуйста пишите.
  С уваженем, Томэк

  100_6414.JPG img_2366.jpg DSC_7579.jpg DSC_7582.jpg
   
  Последние данные обновления репутации:
  PaulZibert: 1 пункт (За помощь!) 26 апр 2017
  владимир1: 1 пункт (Толково!!!! Молодец!) 26 апр 2017
  evgen_spb: 1 пункт 27 апр 2017
  Последнее редактирование модератором: 23 апр 2017
  DeD partizan, SBE, Тата63 и 33 другим нравится это.
 8. Offline

  AVIA Завсегдатай SB

  Регистрация:
  3 ноя 2011
  Сообщения:
  1.109
  Спасибо SB:
  2.893
  Отзывы:
  149
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Сафоново
  Добавлю местонахождение д.Флисы на карте:

  флисы.png
   
  Seregas1979, Терлик, Sotnik и 7 другим нравится это.
 9. Offline

  Анна К Новобранец

  Регистрация:
  13 апр 2017
  Сообщения:
  7
  Спасибо SB:
  14
  Отзывы:
  1
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Russia
  Интересы:
  Поиск захоронения родственника
  Сообщения объединены, 23 апр 2017, время первого редактирования 23 апр 2017
  Добрый день, Томэк! Большое Вам спасибо за информацию! Мы едем с семьей в Польшу на следующей неделе и хотели посетить это место 30.04.2017. В разных источниках - разные карты, я боюсь потеряться на месте в этих лесах. Если Вас не затруднит, пришлите, пожалуйста, координаты этого места ( широта, долгота).
   
  Последние данные обновления репутации:
  Татьяна**А: 1 пункт (За Память и поиск!) 25 апр 2017
 10. Offline

  Tomek_M Новобранец

  Регистрация:
  22 апр 2017
  Сообщения:
  2
  Спасибо SB:
  55
  Отзывы:
  6
  Страна:
  Poland
  Из:
  Польша
  Интересы:
  военная медицина
  Координаты мемориала: 50*38'05.9"N 22*27'46.3"E

  Наверное Вам легко получиться туда попасть. У нас нет таких лесов, чтобы потеряться. :)
  Самый лучший вариант трасы ведет со стороны Янова Лубельского. Полностю по асфальтовой дороге (12км.) Дорога обозначена до самой парковки в глубине леса.
  Ваш дядя похоронен с левой стороны от памятнка. В первым ряду, если хорошо помню.
   
  SBE, Антон 195, evgen_spb и 15 другим нравится это.
 11. Offline

  Анна К Новобранец

  Регистрация:
  13 апр 2017
  Сообщения:
  7
  Спасибо SB:
  14
  Отзывы:
  1
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Russia
  Интересы:
  Поиск захоронения родственника
  Огромное спасибо Вам! Теперь точно не потеряемся))
   
  Sotnik, PartyPhone и Tomek_M нравится это.
 12. Offline

  Юлиа Команда форума

  Регистрация:
  11 сен 2009
  Сообщения:
  6.774
  Спасибо SB:
  12.287
  Отзывы:
  329
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Москва
  Интересы:
  Краеведение, генеалогия
  Анна, можно считать Ваш поиск завершенным?
   
  Sotnik нравится это.
 13. Offline

  Татьяна**А Сибирячка-беспокойная душа Команда форума

  Регистрация:
  6 июн 2014
  Сообщения:
  5.151
  Спасибо SB:
  9.583
  Отзывы:
  243
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Нск
  Имя:
  Татьяна
  Интересы:
  Поиск Юриспруденция
  Анна!
  Будем ждать Вашего возвращения, рассказов и фотографий
   
  Sotnik и buravchik нравится это.
 14. Offline

  buravchik «Старая Гвардия SB»

  Регистрация:
  20 янв 2010
  Сообщения:
  2.121
  Спасибо SB:
  2.256
  Отзывы:
  39
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Noginsk
  Томэк, Большое Вам спасибо, что откликнулись на просьбу нашего форумчанина! И Большое Спасибо всем полякам, которые сберегли могилы и берегут память о той страшной войне! Мы ценим Ваши поступки и никогда о них не забудем. Низкий Вам поклон!
   
 15. Offline

  PartyPhone Капельмейстер

  Регистрация:
  7 июл 2016
  Сообщения:
  45
  Спасибо SB:
  542
  Отзывы:
  34
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  ТиНАО
  Имя:
  Алексей
  Интересы:
  ...-1545. 1812. 1914. Физика вещей.
  Томэк, хочется вас обнять! Спасибо Вам!
  P.S. Простите, что влез, но растрогало до слёз, чёт... :m1039:
   
  Seregas1979, volic, buravchik и ещё 1-му нравится это.
 16. Offline

  т.о.л. «Старая Гвардия SB»

  Регистрация:
  18 мар 2009
  Сообщения:
  455
  Спасибо SB:
  144
  Отзывы:
  3
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Руза
  Игорь сказал так,что и добавить нечего. Спасибо Вам!
   
  Seregas1979 и buravchik нравится это.
 17. Offline

  алабама Завсегдатай SB

  Регистрация:
  5 май 2013
  Сообщения:
  324
  Спасибо SB:
  465
  Отзывы:
  17
  Страна:
  Russian Federation
  Из:
  Иваново
  Вот и еще один вернулся на родину.
   
  SBE, buravchik и Тата63 нравится это.
 18. Offline

  DeD partizan Завсегдатай SB

  Регистрация:
  8 май 2017
  Сообщения:
  1.796
  Спасибо SB:
  3.191
  Отзывы:
  109
  Страна:
  Belarus
  Из:
  Беларуское Полесье
  Имя:
  Виктор
  Интересы:
  розыск пропавших без вести
  Томэк,скажу просто,Спасибо за Память которую Вы храните,Спасибо от потомков всех тех кто остался на полях той войны,здоровья Вам и Земной поклон из Беларуси.
   

Поделиться этой страницей